Chłodnictwo przemysłowe

Wspólne zagrożenia związane z przemysłowym chłodzeniem amoniakalnym

lut 2 2021

Podczas pracy w dziedzinie przemysłowego chłodnictwa amoniakalnego bardzo ważne jest, aby pracownicy znali potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa i odpowiednie procedury bezpieczeństwa w razie wypadku. Amoniak jest siłą napędową wielu systemów chłodzenia, ale może być również śmiertelnie niebezpieczny. Zrozumienie, jak działa i jak bezpiecznie go używać, ma kluczowe znaczenie. Każdy, nawet specjaliści z firm zajmujących się chłodnictwem amoniakalnym, powinni zachować ostrożność podczas pracy z amoniakiem.

Tragiczny przykład tego miał miejsce w Kolumbii Brytyjskiej w 2017 roku, kiedy to otwór w schładzaczu solanki lodowiska pozwolił na zmieszanie się amoniaku z solanką. W wyniku tego poziom amoniaku stał się natychmiast niebezpieczny dla życia, a mechanik systemu chłodniczego i dwóch pracowników miejskich zginęło.

Amoniak stosowany w chłodnictwie, bezwodny amoniak, składa się z azotu i wodoru i może być zarówno cieczą jak i gazem. Departament Transportu klasyfikuje go jako niepalny sprężony gaz. Jest bardzo trudny do zapalenia i dlatego jest bardzo stabilny.

Jednakże, ponieważ jest on tak toksyczny dla ludzi, maksymalny dopuszczalny poziom narażenia na działanie amoniaku w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy wynosi 50 części na milion (ppm). Przy tych poziomach, jego zapach jest wykrywalny przez większość ludzi i powinien być traktowany jako znak ostrzegawczy. Informacje WHMIS w Państwa firmie powinny zawierać informacje na temat amoniaku i przemysłowych amoniakalnych systemów chłodniczych.

Podstawy chemii amoniaku

Amoniak łatwo rozpuszcza się w wodzie, tworzy silny roztwór alkaliczny i wydziela ciepło. Po zmieszaniu z nawet śladową ilością wody atakuje miedź, cynk, cynę, kadm i większość ich stopów. Może również rozpuścić wiele gum i tworzyw sztucznych.

Chociaż amoniak jest stabilny sam w sobie, może tworzyć niestabilne związki, a nawet materiały wybuchowe, zwłaszcza w reakcji z rtęcią, halogenami, podchlorynami i tlenkami azotu. Po zmieszaniu z niektórymi substancjami organicznymi może powodować oparzenia chemiczne i mrozowe. Wrze pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturze -33o Celsjusza.

Ciekły amoniak szybko rozszerza się pod wpływem ciepła - z tego powodu ciekły amoniak nie powinien być uwięziony w rurociągach lub armaturze pomiędzy urządzeniami odcinającymi. Wzrost temperatury w pomieszczeniu może dostarczyć wystarczającej ilości ciepła do rozprężenia cieczy, co spowoduje wytworzenie ciśnienia wystarczającego do rozerwania elementów układu chłodniczego.

Najlepszą ochroną jest odpowiednia wentylacja wokół amoniakalnego urządzenia chłodniczego. W miejscach, gdzie znajdują się maszyny z elementami zawierającymi amoniak, należy zawsze zapewnić odpowiednią wentylację. Ponieważ gaz amoniakalny jest lżejszy od powietrza, unosi się on do góry i może być łatwo i skutecznie usunięty z danego obszaru za pomocą skutecznego systemu wentylacyjnego.

Amoniakalne urządzenia chłodnicze

Układ chłodniczy zawiera amoniak zarówno w postaci ciekłej jak i gazowej. Przemysłowe Amoniakalne Systemy Chłodnicze składają się z elementów takich jak sprężarki, rurociągi i zbiorniki, które są zaprojektowane tak, aby zawierać amoniak pod odpowiednim ciśnieniem. W przypadku konieczności demontażu części układu, takich jak rury, złącza lub zawory, odpowiednio wykwalifikowana osoba będzie musiała upewnić się, że odpowiednie części układów chłodniczych zostały pozbawione ciśnienia i oczyszczone z amoniaku.

Nadmierne wibracje spowodowane przez źle ustawione, niewyważone lub zbyt gorące maszyny mogą spowodować przedwczesne uszkodzenie rurociągów i innych elementów układu chłodniczego. Podobnie, źródła ciepła i płomienia, w tym prace spawalnicze, powinny znajdować się z dala od instalacji chłodniczej. Istnieje ryzyko rozprężenia się ciekłego amoniaku, pęknięcia elementów instalacji i wydostania się go do atmosfery.

Korozja na zewnętrznych powierzchniach stalowych rur i zbiorników używanych w systemach chłodniczych może zmniejszyć skuteczność hermetyzacji - i w końcu może dojść do wycieków. Jak już wcześniej wspomniano, wypadek w Fernie Memorial Arena był spowodowany wyciekiem typu pinhole, który powstał w wyniku korozji. Należy zachować ostrożność, aby ograniczyć korozję, zwłaszcza w warunkach wilgotnych i mokrych oraz gdy temperatura metalu jest niższa od punktu rosy.

Izolacja robi różnicę; jednakże, jeżeli izolacja jest wadliwa lub niekompletna, kondensacja nie zostanie powstrzymana i korozja nie tylko wystąpi, ale może być przyspieszona. Korozja występuje powoli na przewodach znajdujących się stale poniżej 0o Celsjusza, ale w sytuacjach, gdy gorący gaz rozmraża przewody oraz w warunkach, w których wilgoć i ciepło występują razem, korozja może wystąpić bardzo szybko. Dodatkowo, w systemach zaprojektowanych jako bezolejowe, może wystąpić korozja wewnętrzna.

Korozja może się również nasilać w przemysłowych amoniakalnych systemach chłodniczych, w których występują ciecze przenoszące ciepło, takie jak chlorek wapnia lub chlorek sodu. W tym celu dostępne są środki chemiczne, a porady dostawców powinny być rygorystycznie przestrzegane.

Przemysłowe firmy zajmujące się chłodnictwem amoniakalnym

Przemysłowy system chłodniczy, składający się z gazów, roztworów, rurociągów i sprężarek, jest skomplikowany. Aby umożliwić jego efektywną i bezpieczną pracę, firmy takie jak Industrial Refrigerated Systems mogą zapewnić doradztwo, instalację, serwis i części zamienne.

Firmy zajmujące się chłodnictwem amoniakalnym, takie jak Industrial Refrigerated Systems Ltd., zapewniają instalację, serwis i części do różnych zastosowań i systemów chłodniczych. Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu w wielu dziedzinach, posiadamy historię i certyfikaty, aby właściwie zarządzać Twoimi potrzebami w zakresie chłodnictwa amoniakalnego.

Udostępnij