Chłodnictwo przemysłowe

Popularne rozwiązania w chłodnictwie przemysłowym

gru 4 2017

chłodnictwo przemysłowe

Chłodziarki nie są bynajmniej nowymi urządzeniami. Korzysta się z nich od XIX wieku. Pierwsze modele powstały na potrzeby browarnictwa, a dzisiaj ich wykorzystanie jest powszechne. Są używane w przemyśle spożywczym, ale też w przemyśle motoryzacyjnym, przy produkcji elementów gumowych czy pirotechnicznych, w metalurgii oraz oczywiście znajdują się w prywatnych domach. Maszyny wykorzystywane w przemyśle różnią się naturalnie od tych domowych. Mają inne gabaryty i ich funkcjonowanie oraz osiągi to zupełnie różna liga. Najczęściej stosuje się chłodziarki absorpcyjne oraz chłodziarki wodne wyparne, znane także jako wyparne wieże wodne.

Działanie chłodziarek

Najczęściej spotkamy się z elektrycznymi chłodziarkami określanymi jako elektryczno-sprężarkowe. Czasami zobaczymy również urządzenia gazowe. Od strony technicznej mówimy tu o lewobrzeżnym obiegu Lindego. Oznacza on, że do komory chłodzonej doprowadzana jest praca, a odprowadzane jest z niej ciepło.

Wieża wodna

W wieżach wodnych paruje woda. Stąd ich nazwa – chłodnie wyparne. W takich chłodziarkach powietrze w układzie otwartym wykorzystywane jest jako mechanizm chłodzenia, a woda jako nośnik ciepła. W maszynach wykorzystuje się zjawisko zysków ciepła jawnego i ciepła utajonego. Medium instalacyjne paruje, po czym jest ochładzane, skrapla się i wraca na początek drogi. Takim medium może być woda, glikol, solanka lub inne. Efektywność takiego chłodzenia zależy od rodzaju medium, konstrukcji maszyny, jej otoczenia i szeregu innych elementów, przez co można uzyskiwać bardzo różne efekty.

Wykorzystanie wież wodnych

Typowe zastosowanie tej techniki pojawia się tam, gdzie medium jest nagrzewane do wysokich temperatur. W elektrowni, gdzie produkuje się stałą, dużą ilość ciepła do zasilania turbin i w ten sposób uzyskuje się wysoką sprawność, a także w branży mleczarskiej, gdzie dąży się do uzyskania stałej temperatury, wieże wodne mają szerokie zastosowanie, chociaż oczywiście nie zawsze korzysta się z wody jako medium.

Urządzenia absorpcyjne

W urządzeniach absorpcyjnych mamy element pochłaniający ciepło oraz warnik – generator. Tego typu chłodziarki napędzane są ciepłem, więc możliwe jest użycie do ich pracy chociażby kolektorów słonecznych. Jest to ekologiczne i ciche ze względu na przewagę elementów stałych urządzenie. Takie urządzenia mogą zaoferować stałą ilość chłodu (odbiór ciepła) i są wytrzymałe. Niestety, są też drogie w przeliczeniu na jeden wat możliwości i dość duże, przez co wykorzystuje się je raczej tylko na dużą skalę.

Udostępnij