Trigeneracja

Na czym polega technologia trójgeneracyjna?

gru 8 2017

trigeneracja

Ponieważ coraz częściej zgłaszamy zapotrzebowanie nie tylko na energię cieplną i elektryczną, ale również na chłód technologiczny, dla nikogo zaskoczeniem nie powinno być to, że sporym zainteresowaniem cieszy się tak zwane źródło trójgeneracyjne. Te składa się najczęściej z układu kogeneracyjnego, dzięki któremu można produkować nie tylko ciepło, ale i energię elektryczną. Jego ważnym elementem jest też agregat absorbcyjny, która wykorzystuje ciepło po to, aby możliwa stała się produkcja chłodu. Trójgeneracja może być definiowana na przynajmniej kilka sposobów, najczęściej jednak mówi się o nim jako o układzie skojarzonego wytwarzania ciepła, chłodu oraz energii elektrycznej.

Jeśli zdecydujemy się na zainstalowanie urządzenia, które może zamieniać w danym momencie nieużyteczną energie na tą, która jest użyteczna, możemy liczyć na to, że czas pracy układów kogeneracyjnych ulegnie istotnemu wydłużeniu. Jednocześnie poprawie ulegnie ich eksploatacyjna efektywność energetyczna. Oczywiście, należy pamiętać i o tym, że rozwiązanie takie ma także swoje minusy, zawsze warto więc indywidualnie rozważać to, na ile zasadne jest stosowanie wspomnianej technologii. Istnieje kilka modeli instalacji trójgeneracyjnej, poszczególne cieszą się więc zarówno mniejszą, jak i większą popularnością. Ten, który możemy uznać za najbardziej rozpowszechniony składa się z kogeneratora i układu, w którym ciepło jest wykorzystywane do produkowania chłodu. Co ciekawe, mówimy o rozwiązaniu, które cieszy się popularnością zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, a jego znaczenie wcale nie zmienia się nawet pomimo upływu lat.

Tu warto wspomnieć i o tym, że możemy mówić o systematycznym wzroście znaczenia, jakie mają układy trójgeneracyjne. Ma to szczególnie duże znaczenie, gdy o fakcie tym będziemy mówić w kontekście systematycznie wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną, która latem może być wykorzystywana do celów klimatyzacyjnych. Ta jest szczególnie pożądana w budynkach biurowych, choć nie są one wcale jedynymi, w których budzi ona szczególnie duże zainteresowanie. Rozwiązania trójgeneracyjne zasługują na zainteresowanie również dlatego, że odpowiadają zmianom, do jakich dochodzi w sektorze ciepłowniczym. Systematycznie poszukujemy coraz to nowych odbiorców ciepła, co jest szczególnie dobrze widoczne latem, gdy pojawia się konieczność zwiększenia ilości energii elektrycznej, którą można wyprodukować w tak zwanym skojarzeniu. Trójgeneracja pozwala nam na produkowanie mediów nie tylko efektywnie, ale i w sposób przyjazny naturze.

Udostępnij