Jak zmniejszyć ryzyko narażenia na działanie azbestu w miejscu pracy

sty 8 2021

Azbest jest szeroko stosowany w wielu materiałach i zastosowaniach w całej Kanadzie i na całym świecie. Ostatnie przepisy dotyczące azbestu w Kanadzie ograniczyły jego wykorzystanie, ale nadal jest on obecny w starszych budynkach i materiałach. Narażenie na działanie azbestu unoszącego się w powietrzu, który uwięziony jest w płucach, może powodować poważne skutki uboczne dla zdrowia. Aby ograniczyć narażenie na działanie azbestu, szczególnie w miejscu pracy, należy stosować szereg środków ostrożności i praktyk bezpieczeństwa.

Czym jest azbest?

Azbest jest naturalnie występującym włóknistym minerałem, którego właściwości termoodporne i izolacyjne pozwalają na stosowanie go w szerokiej gamie wytwarzanych produktów. Azbest znajduje zastosowanie w uszczelnieniach i izolacjach przeciwpożarowych, tynkach, tkaninach, cemencie i wielu innych zastosowaniach. Bardzo często azbest znajduje się w starszych domach, budynkach i produktach.

Znalezienie azbestu w miejscu pracy może być potencjalnie poważnym zagrożeniem, jeżeli nie będzie się z nim właściwie obchodzić. Osoby wdychające włókna azbestowe są narażone na ryzyko rozwoju mezotelioma, azbestozy lub raka płuc.

Dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Dowody na istnienie niebezpieczeństwa związanego z azbestem są oczywiste; azbest jest znanym czynnikiem powodującym raka lub rakotwórczym. Podczas wdychania produktów zawierających azbest dochodzi do uwolnienia malutkich włókien i uwięzienia ich w tkance płucnej. Z czasem włókna te mogą powodować poważne stany zapalne, trudności w oddychaniu i poważne problemy zdrowotne. Niektóre z bezpośrednich zagrożeń związanych z narażeniem na działanie azbestu obejmują azbestozę, która jest zapaleniem płuc powodującym duszność, chroniczny kaszel i uszkodzenie płuc. Innym zagrożeniem dla zdrowia jest rozwój mezotelioma, raka często związanego z narażeniem na działanie azbestu.

Kanadyjskie przepisy dotyczące azbestu

Rząd kanadyjski uznaje zagrożenia dla zdrowia bezpośrednio związane z włóknami azbestu i podjął działania mające na celu zmniejszenie ryzyka narażenia na kontakt z azbestem. W październiku 2018 roku wszystkie produkty zawierające azbest zostały zakazane na terenie Kanady. Zakaz ten obejmuje sprzedaż, produkcję lub import wyrobów zawierających azbest, z pewnymi wyjątkami.

Jak obchodzić się z azbestem w miejscu pracy

Konieczne jest wdrożenie procedur bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka dla pracowników, w których występuje azbest. Każde miejsce pracy powinno opracować plan kontroli, który powinien obejmować:

  • Procedury ograniczania rozprzestrzeniania się azbestu w miejscach jego występowania Strategie ograniczania rozprzestrzeniania się włókien azbestowych Praktyki higieniczne dla pracowników, którzy zetknęli się z azbestem Obowiązkowe środki ochrony osobistej i odzież Metody dekontaminacji po kontakcie z azbestem Usuwanie i oczyszczanie azbestu i związanych z nim materiałów

Wszyscy pracownicy i personel miejsca pracy powinni być informowani o prawidłowych procedurach postępowania i procedurach bezpieczeństwa oraz mieć łatwy dostęp do sprzętu ochronnego podczas pracy z azbestem. Obszary, na których występuje azbest i związane z nim materiały, powinny być odpowiednio oznakowane, aby ostrzegać pracowników przed zagrożeniami związanymi z azbestem.

W Industrial Refrigeration Systems LTD bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące narażenia na działanie azbestu lub bezpieczeństwa pracy, skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się o naszym programie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Udostępnij