Trigeneracja

Na czym polega trigeneracja?

gru 14 2017

jak działa trigeneracja

Trigeneracja bazuje na skojarzonym wytwarzaniu nie tylko energii cieplnej, ale także elektrycznej i tak zwanego chłodu użytkowego przy założeniu, że wszystko to ma miejsce w ramach jednego procesu technologicznego. Układy skojarzone cieszą się wyjątkowo dużą popularnością, nie może być jednak inaczej, skoro ściśle wiążą się z możliwością oszczędności energetycznej. System niezbędny do zaistnienia trigeneracji uwzględnia agregat absorpcyjny, a także moduł kogeneracyjny, którego zadaniem jest produkcja energii elektrycznej poprzez spalanie biomasy lub gazu ziemnego, w zależności od modelu. Energia elektryczna uzyskana w ten sposób może być przez nas wykorzystywana na potrzeby własne. 

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie temu, aby jej nadwyżka była sprzedawana do zakładu energetycznego. W procesie spalania dochodzi też do wytwarzania ciepła będącego zazwyczaj produktem odpadowym. Warto zwrócić uwagę na to, że w tym konkretnym układzie mamy do czynienia z jego pełnym wykorzystaniem po to, aby możliwe stało się zasilenie agregatu absorpcyjnego. Również w przypadku energii cieplnej możemy mówić o wykorzystaniu jej w dokładnie taki sposób, jaki nam najbardziej odpowiada. Można więc częściowo zasilać nią agregat absorpcyjny, częściowo zaś ogrzewać obiekt, a nawet podgrzewać wodę użytkową. Pozwala to na uzyskanie w jednym procesie nie tylko energii elektrycznej i cieplnej, ale również tak zwanego chłodu technologicznego.

Agregat absorpcyjny stwarza możliwość przetworzenia energii cieplnej na chłód technologiczny, ten zaś można wykorzystać zarówno do procesów technologicznych, jak i do klimatyzacji. Systemy trigeneracji cieszą się dużym zainteresowaniem już od dłuższego czasu, teraz jednak możemy mówić o ich wyjątkowo dużej popularności. Dzieje się tak dlatego, że w coraz większej liczbie obiektów istnieje duży nacisk na uzyskanie certyfikatów takich, jak BREEAM albo LEED, a wspomniane rozwiązania przybliżają do ich otrzymania. Oczywiście, model kogeneracyjny nie jest jedynym, który znajduje zastosowanie. Zamiast niego można też wykorzystywać mikroturbinę zasilaną gazem lub paliwem płynnym, w zależności od aktualnej potrzeby. Mikroturbina jest generatorem prądu, który, choć niewielki, jest zaawansowany technologicznie i odznacza się wyjątkowo wysoką sprawnością przy założeniu, że emisja szkodliwych gazet będzie maksymalnie niska.

Udostępnij