Absorpcja

Charakterystyka funkcjonowania agregatu absorpcyjnego

lis 29 2017

Agregat absorbcyjny
Agregat absorpcyjny, podobnie, jak jego sprężarkowy odpowiednik, jest wykorzystywany do procesu schładzania. W tym przypadku jednak odbywa się on w konsekwencji lokalnego obniżenia temperatury, co jest spowodowane odparowaniem czynnika chłodniczego w ciśnieniu znajdującym się poniżej ciśnienia wrzenia. Ostateczny efekt chłodzenia jest w związku z tym uzależniony od ilości odparowanej cieczy, a także od tego, jakie jest ciepło parowania typowe dla danego czynnika chłodniczego. W agregacie tego typu proces schładzania odbywa się w podobnym cyklu, choć nie ma już miejsca na mechaniczne sprężenie czynnika. Tu kluczową rolę mają do odegrania procesy chemiczne, jakie zachodzą w warunkach zbliżonych do próżni. 

Procesy te są aktywowane przez ciepło, które dostarcza się do agregatu. Chcąc przybliżyć zasadę, w oparciu o którą funkcjonują agregaty absorpcyjne, należy zwrócić uwagę na zależność temperatury wrzenia od ciśnienia. Jeśli mamy do czynienia z normalnym ciśnieniem woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza, należy jednak mieć na uwadze to, że im ciśnienie jest niższe, tym niższa jest i ona. Jeśli więc obniżymy ciśnienie do 860 Pascali, woda będzie wrzała już w temperaturze 5 stopni Celsjusza.

W urządzeniu absorpcyjnym mamy do czynienia z warunkami zbliżonymi do tych, jakie mają miejsce w próżni, nic więc dziwnego, że woda staje się w nich czynnikiem chłodniczym. Innym ważnym aspektem ściśle związanym z procesem chłodzenia absorpcyjnego jest użycie roztworu bromku litu, a więc wyjątkowo silnego absorbentu wody. Roztwór ten posiada właściwości, które najlepiej byłoby porównać do tych, jakie są charakterystyczne dla soli. Dochodzi zatem do połączenia w samym urządzeniu dwóch zbiorników. W jednym z nich znajduje się woda będąca czynnikiem chłodniczym, w drugim zaś mamy do czynienia z bromkiem litu. Proces absorpcji wody zachodzi wówczas samoczynnie. Roztwór bromku litu może pełnić swoje funkcje przede wszystkim dlatego, że przetacza się go do generatora. Jego obecność w nim nie jest przypadkowa, dzięki energii cieplnej dostarczonej do urządzenia mamy bowiem do czynienia z odparowaniem pary wodnej z roztworu. Para podawana jest na skraplacz, a tam najpierw ulega skropleniu, a następnie, już jako woda chłodnicza, płynie do parownika.

Udostępnij