Woda lodowa

Konstrukcja i zasady działania wytwornicy wody lodowej

sty 5 2018

chłodzenie wodą lodową

Ceny energii elektrycznej i innych surowców również naturalnych rosną znacząco. Do tego również coraz bardziej zwraca się uwagę na kwestie ekologii. Dlatego nie powinno być zdziwienia, że sukcesywnie rośnie także zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami klimatyzacyjnymi, które będą łączyć rozwiązania ekonomiczne oraz ekologiczne. W taki nurt wpisują się również te rozwiązania, w których wykorzystywana będzie woda lodowa. To stosunkowo ciekawa i tania alternatywa dla freonowych klimatyzacji.

Czym tak naprawdę jest instalacja wody lodowej?

Zasadniczo taka instalacja nie różni się istotne od klasycznych systemów ogrzewania. Różnica jest taka, że zasilanie nie będzie wodą gorącą ale zimną i dlatego pojawia się nazwa woda lodowa. Rozprowadzona będzie systemem rur od źródła do odbiorników. Najczęściej źródłem zimnej wody będą wytwornice wody lodowej.

Wytwornica wody lodowej 

Jeśli chodzi o to pojęcie można się z nim spotkać w różnej formie między innymi:

  • agregat chłodniczy,
  • agregat wody lodowej
  • chillery
  • agregaty ziębnicze

Najprościej mówiąc to takie urządzenia, które będą wykorzystywać energię cieplną do produkcji chłodu. To wymienniki ciepła, które będą brać udział w pośredniczeniu w wymianie ciepła pomiędzy wodą oraz powietrzem. Woda lodowa składać się może z mieszanki glikolu etylenowego lub propylenowego z wodą. Odbiornikami w tego typu systemach będą klimakonwektory a więc zasadniczo pompa ciepłą powietrze woda albo też pompa ciepła grunt woda w zależności od tego jakie rozwiązania zdecydujemy się wybrać. Dzięki zastosowaniu wytwornicy wody lodowej możemy wyprodukować chłód zużywając niewykorzystane do tej pory ciepło.

Gdzie można stosować agregaty ziębnicze?

Do niedawna wytwornice wody lodowej kojarzone były z wielkimi urządzeniami posiadającymi wielkie wydajności przeznaczone do dużych budynków jak obiekty przemysłowe czy górnicze. Jednak ta sytuacja ulega zmianie i producenci tworzą urządzenia o małych gabarytach, które będzie można takżę stosować w budynkach mniejszych rozmiarów.

Co może zasilać agregat wody lodowej?

Zasadniczo za zasilanie służyć może ciepło, które będzie z dowolnego źródła np. z miejskiej sieci ciepłowniczej czy odpadowe ciepło technologiczne, ciepło kolektorów słonecznych czy takie ze spalania gazu. Wytwornice wody lodowej oferowane to urządzenia, które zasilane są gazem ziemnym albo LPG. W takim przypadku energia cieplna pochodzić będzie prosto ze spalania gazu w agregacie i przetwarzana będzie na energię chłodniczą. Agregat do swojej pracy będzie także potrzebował niewielkiej ilości energii elektrycznej, która jest konieczna do podłączenia pomp i sterowania.

Udostępnij