Trigeneracja

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII - SPRĘŻARKI TURBOCOR

sty 8 2018

sprężarka turbo core Razem z powiększającym się efektem cieplarnianym i rosnącą ceną nośników energii istotnym stało się znalezienie rozwiązania dla systemów klimatyzacyjnych, które mogą przeciwdziałać tym dwóm elementem.

Sprężarka Turbocor

Sprężarka tego typu stosowana jest w agregatach wody lodowej i jest to dzieło inżynierów australijskich, którzy pracowali razem z firmą Danfoss z USA, gdzie znajdują się nowoczesne zakłady produkcyjne oraz centra badawcze. Dwustopniowa odśrodkowa konstrukcja z lewitującym w polu magnetycznym wałem i podwójnym wirnikiem roboczym to obecnie najnowocześniejsze rozwiązanie wśród wszystkich sprężarek chłodniczych. Wielką zaletą będzie tam między innymi możliwość realizowania płynnej regulacji wydajności chłodniczej, niski prąd rozruchowy, brak systemu smarowania, zintegrowany system sterowania.

W związku ze stale powiększającym się efektem cieplarnianym i wzrostem cen nośników energii, niezbędnym stało się znalezienie takiego rozwiązania dla systemów klimatyzacyjnych, które pośrednio mogłoby przeciwdziałać obu tym elementom.

Firmy oferują klientom dwa rozwiązania wytwornic wody lodowej: gdzie mamy skraplacze chłodzone powietrzem oraz tam, gdzie są skraplacze chłodzone wodą. Zakres mocy jest tutaj od 250 do 1200 kW. Dla agregatów typoszereg liczyć będzie 13 wielkości natomiast dla Unico 11 wielkości. Obie konstrukcje są owocem długoletniej pracy i są niezawodnym prostym źródłem chłodny w nowoczesnych instalacjach technologicznych i klimatyzacyjnych. Wytrzymałość i niezawodność stanowi podstawową zaletę ich stosowania w warunkach obciążeń ciągłych typowych dla przemysłu oraz technologii IT a takżę w klimatyzacji komfortowej.

Stosowany w agregatach RC mikroprocesorowy system sterowania pozwala na nadzór nad podstawowymi parametrami pracy, komunikację z systemem BMS a takżę w przypadku zestawu agregatów optymalizuje pracę zespołu urządzeń ze względu na to, że mamy wysoką sprawną zestawu. Dostarczany przez system RC zestaw jest przyjazny dla użytkownika i pozwala na łatwy dostęp do parametrów koniecznych w codziennej obsłudze serwisowej. Pozwala na płynną regulację, łatwą integrację z systemami BMS, zdalny monitoring.

Udostępnij