Chłodnictwo przemysłowe

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy dla wydajnej firmy

mar 26 2021

W Ontario wszyscy pracodawcy objęci ustawą o bezpieczeństwie i ubezpieczeniach w miejscu pracy (Workplace Safety and Insurance Act - WSIA) muszą zapewnić swoim pracownikom bezpieczne środowisko pracy, a także szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i dostępną apteczkę pierwszej pomocy. Wymagania różnią się w zależności od całkowitej liczby pracowników, jak również od tego, ilu z nich pracuje w danym momencie.

Workplace Safety Insurance Board (WSIB) stwierdza, że w miejscu pracy, w którym pracuje 5 lub mniej pracowników, przynajmniej jeden z nich powinien posiadać certyfikat pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W przypadku miejsc pracy z 6 lub więcej pracownikami pracującymi w tym samym czasie, musi być jedna osoba z certyfikatem Standard First Aid.

Certyfikaty te można uzyskać w wielu organizacjach na terenie Ontario. Uzyskanie certyfikatu Emergency First Aid zajmie 6,5 godziny, a Standard First Aid - 13 godzin. Czas potrzebny na ukończenie tych kursów jest zgodnie z prawem opłacany przez Twojego pracodawcę.

Wymagania dotyczące apteczki pierwszej pomocy w miejscu pracy

Miejsca pracy muszą spełniać wymagania dotyczące apteczki pierwszej pomocy określone w rozporządzeniu 1101, a jej zawartość zależy od liczby pracowników w danym miejscu pracy. Niektóre z ogólnych wymagań obejmują kontrolę sprzętu pierwszej pomocy co trzy miesiące, prowadzenie szczegółowego rejestru wszelkich incydentów i udzielonej pierwszej pomocy. Pracodawcy muszą również pokryć wszystkie koszty związane ze sprzętem i usługami pierwszej pomocy oraz muszą wywiesić plakat WSIB "In Case of Injury" (W razie wypadku), certyfikaty pierwszej pomocy i kartę kontroli apteczki w miejscu dostępnym dla pracowników. Wymagania te dotyczą wszystkich pracowników w Ontario, niezależnie od miejsca pracy, w tym również miejsc poza terenem zakładu.

Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa udzielania pierwszej pomocy na budowach oraz w kopalniach i zakładach górniczych są podane przez Ministerstwo.

Ilu pracowników powinno być przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy?

Musisz mieć przynajmniej jedną osobę przeszkoloną na każdej zmianie, ale nie ma określonego stosunku liczby posiadaczy certyfikatów pierwszej pomocy do liczby pracowników. Najlepszą praktyką jest jednak ocena wielkości i układu miejsca pracy, aby zdecydować, czy osoba udzielająca pierwszej pomocy może dotrzeć do wszystkich w ciągu dwóch minut.

Zaleca się, aby w każdym miejscu pracy więcej niż jeden pracownik posiadał certyfikat pierwszej pomocy i CPR. Istnieją sytuacje, w których potrzebna jest tylko jedna osoba udzielająca pierwszej pomocy, np. kierowcy ciężarówek, ale generalnie im więcej certyfikowanych osób udzielających pierwszej pomocy, tym lepiej dla twojego miejsca pracy. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której certyfikowana osoba udzielająca pierwszej pomocy nie będzie dostępna, twoje miejsce pracy będzie niezgodne z przepisami. Jeśli w tym czasie zdarzy się jakaś sytuacja, zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności.

Możliwe sytuacje, w których osoba udzielająca pierwszej pomocy jest niedostępna:

  • Osoba udzielająca pierwszej pomocy jest na urlopie, zwolnieniu lekarskim lub pracuje w innym miejscu Praca zmianowa oznacza, że osoba udzielająca pierwszej pomocy jest dostępna tylko na jedną zmianę/dzień Osoba udzielająca pierwszej pomocy jest osobą poszkodowaną i potrzebuje pomocy medycznej W miejscach pracy o ograniczonym dostępie osoba udzielająca pierwszej pomocy może nie mieć dostępu do poszkodowanego.

To tylko kilka przykładów sytuacji, w których Twoje miejsce pracy może wymagać więcej niż jednego pracownika pierwszej pomocy.

Przepisy WSIB nie zawierają wymogów dla osób, które pracują samotnie, poza stwierdzeniem, że należy je traktować jako zagrożenie i powinny mieć dostęp do środków pierwszej pomocy. Za najlepszą praktykę uważa się, że osoby pracujące samodzielnie powinny być przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Kto może być posiadaczem pierwszej pomocy?

Chociaż każdy może być przeszkolony w zakresie pierwszej pomocy, nadal istnieją wytyczne dotyczące tego, kto będzie dobrym kandydatem. Ktoś, kto nie czuje się komfortowo dotykając innych, przejmując kontrolę nad sytuacją, choruje na widok krwi, lub kto jest często niedostępny (pracuje poza siedzibą firmy lub na spotkaniach) może nie być idealnym kandydatem.

Ktoś, kto przeszedł wcześniejsze szkolenie i jest zainteresowany dalszym lub uaktualnionym szkoleniem jest idealny. Podobnie jak osoby posiadające umiejętności zarządzania, niezawodna obecność, chęć niesienia pomocy innym oraz bliskość apteczki w miejscu pracy to również dobre cechy posiadacza pierwszej pomocy. Niektóre firmy wymieniają szkolenie z pierwszej pomocy jako korzystną umiejętność w ogłoszeniach o pracę.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy dla produktywności

Zdolność do szybkiego reagowania na sytuacje awaryjne może oznaczać różnicę między zdrowym i wydajnym pracownikiem, a takim, który potrzebuje czasu wolnego, aby dojść do siebie. Po nieumiejętnym udzieleniu pierwszej pomocy, firmy mogą doświadczyć utraty moralności i zaufania wśród swoich pracowników. Utrzymanie pracowników w dobrym zdrowiu jest ważnym i często pomijanym aspektem rentowności firmy. Według WSIB, około 50,000 wypadków LTI (lost time injuries) ma miejsce każdego roku i kosztuje system ubezpieczeń ich pracodawców ponad 1,5 miliarda dolarów. Dbanie o bezpieczeństwo pracowników to nie tylko prawo, to mądry biznes.

Udostępnij