Chłodnictwo przemysłowe

Chiller – co to jest?

Styczeń 4 2018

agrefaty chłodnicze w przemyśłe

Chiller jest to specjalne urządzenie, które stosuje się do cieczy chłodzącej. Istotną cechą agregatu jest pojemność a więc jaka będzie zdolność zabrania chłodziwa. Dlatego przed użyciem takiej maszyny należy przeprowadzić dokładne obliczenie napływu ciepła w pomieszczeniu w różnorakich warunkach. Agregaty chłodnicze są stosowane w wielu sektorach gospodarki między innymi w inżynierii mechanicznej, w przemyśle metalowym, spożywczym, medycynie. Urządzenie chłodnicze powszechnie stosowane jest także w nowoczesnych systemach klimatyzacyjnych. Urządzenie klimatyzacyjne dokonane na podstawie urządzenia pozwalają również w taki sposób centralizować klimatyzację dużej liczby lokali. Zdolność do utrzymywania temperatur, wymagane do komfortowego prawidłowego funkcjonowania urządzeia.

Obszary zastosowania

W większości przypadków jest tak, że agregat będzie służył do klimatyzacji, ale są również inne obszary, w których będzie wykorzystywany chiller. Między innymi może być to chłodzenie napojów w przemyśle spożywczym. W taki sposób w zależności od właściwości chłodzi się wino, brandy, soki, syropy. Niekiedy również stosuje się w ten sposób urządzenie, by utrzymywać temperaturę wody w basenach pływackich. Jest to również rozwiązanie wykorzystywane przy tworzeniu platform lodowych w kompleksach sportowych i rozrywkowych, produkcja urządzeń chłodniczych oraz sprzętu medycznego.

chłodnictwo przemysłowe

Obecnie stosowane chłodnicze agregaty mogą być dzielone na kilka różnych sposobów. Będzie to między innymi rodzaj chłodzenia skraplacza. Tutaj wyróżnia się dwa rozwiązania a mianowicie będzie to woda, gdy będzie chłodzenie skraplacza zwykłą wodą wodociągową bądź też powietrze, gdy będzie to działało na zasadzie klimatyzatorów w gospodarstwie domowym. Druga kwestia to obecność funkcji grzejnej a więc agregaty z pompą ciepła i takie pozbawione pompy ciepła. Podział może wynikać również z tego czy będzie zastosowany kondensator oraz będą się różnić pod kątem typu zastosowanego wentylatora i tutaj można mówić o monoblokowych i nie monoblokowych rozwiązaniach. W zależności od tych podziałów urządzenie może charakteryzować się zróżnicowaną formą i mniej lub bardziej pasować do danego miejsca, gdzie będzie miało zostać zastosowane.

Udostępnij